Faktury Online | on-line generování faktury v otevřeném formátu 


Často kladené otázky

Je služba zadarmo?
Služba jednorázového generování faktur je a po dobu fungování této služby vždy bude zdarma. Připravované pokročilé funkce budou pravděpodobně zpoplatněny a to nejspíše formou měsíčního paušálu.
Služba se mi líbí, ale chci jinak formátovanou fakturu, jiné barvy, text, logo...
V rámci připravované rozšířené funkcionality systému budete mít možnost nechat si ze šablony vaší faktury ve formátech OpenDocument Spreadsheet (ODS), Office Open XML (XLSX) nebo XHTML (příp. jakýkoliv jiný formát založený na XML) nechat vytvořit šablonu pro službu Faktury Online a v rámci vašeho uživatelského účtu ji používat.

Pokud chcete být o spuštění služby informováni s dostatečným předstihem, zaregistrujte se.

Proč tyto otevřené formáty založené na XML?
Služba je založena na těchto formátech proto, že práce s nimi je díky dostupné dokumentaci a velké flexibilitě a dostupnosti nástrojů pro XML jednodušší, než práce s binárními formáty.

Tyto formáty navíc v současné době získávají velkou oblibu jak ve firmách, tak ve státní správě.

Plánujete podporu formátů nevyužívajících XML (DOC, PDF apod.)?
Z těchto formátů připadá v úvahu pouze PDF, pokud bude dostatečný zájem.
Plánujete podporu jiných formátů založených na XML?
V případě velkého zájmu by bylo možné implementovat podporu např. pro DocBook či Excel 2003 XML. Současně podporované formáty však pokrývají prakticky celý trh s kancelářskými aplikacemi.
V čem otevřít soubory s příponou XLSX či ODS?
Pokud jde o XLSX soubory generované službou Faktury Online, jsou kompatibilní s Microsoft Office (2007 a pravděpodobně i nadcházející 2010, 2008 Mac). Soubory ODS je nejlépe otevírat v programu OpenOffice.org verze 3.0 a vyšší, ale lze je otevřít i v programu Gnumeric. HTML soubory otevřete v libovolném internetovém prohlížeči.

Pokud víte o softwaru, který je schopen faktury korektně zobrazit a není zde uveden, kontaktujte autora. Stejně tak se ozvěte, pokud máte s fakturou problémy a používáte některý z uvedených programů.

Nezneužijete mnou zadaná osobní a obchodní data?
V žádném případě. Zpracování vámi zadaných dat se děje podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a provozovatel se zavazuje, že data nepředá bez vašeho vědomí a svolení nikomu dalšímu.

Data jsou předána systému, který vygeneruje fakturu, nabídne vám odkaz na soubor a po jeho stažení ho okamžitě smaže - osobní data se tedy nikde neukládají. Pro statistické účely je zaznamenávána pouze celková výše fakturované částky, měna a zvolený formát, avšak bez návaznosti na jakákoliv jiná data, takže je nemožné zjistit kdo částku fakturoval, komu a za co. Dále je pro účely statistik zaznamenávána signatura vašeho internetového prohlížeče (typ, verze, operační systém). Ta vás však také nemůže jednoznačně identifikovat.

Chcete se zeptat ještě na něco? Pak jsou vám k dispozici kontakty.